Perfect phrases for negotiating salary and job offers: hundreds of ready-to-use phrases to help you get the best possible salary, perks, or promotion

Ký hiệu xếp giá
650.14 D366p
Dewey
650.14
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 2007
Mô tả
173tr ; 21 cm
ISBN
9780071475518
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phỏng vấn, tìm việc làm, đàm phán trong kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Indispensable Communications Tools; Lessons from the best; Additional Tips and Techniques; Minding the gap between performance Problems and Optimum performance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000830  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4538