Headstart: students's book: beginner

Ký hiệu xếp giá
428.2 B3863h
Dewey
428.2
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1995
Mô tả
80tr ; 28 cm
ISBN
9780194357210
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: What's your name; Where are you from; What's your job; Who's this; Do you like tea; What's this in English; Do you like cooking; Does she like her job; What does he do; In there a telephone in your living room; How much in that; What's your favorite season.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001110  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13054