Reading advantage 4

Ký hiệu xếp giá
428.4 M237r 4
Dewey
428.4
Xuất bản
2. - Boston, Ma: Thomson Heinle, 2004
Mô tả
96tr ; 25 cm
ISBN
9781413001174
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu, từ vựng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The story of numbers; Traditional medicine; Frida kahlo; The history of English; The tiger in the living room; The mid-Autumn festival; Car culture; The temple of borobudur; Mr.Right; Gift-Giving etiquette; Interview techniques; The love bug; Crime and punishment; The tango; Cloning extinct animals; Jim Thompson: life and legend; The great Illusionist; Giants; Women's basketball; From elvis to eminem.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000986  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8465