Listening and speaking: skills for first certificate

Ký hiệu xếp giá
428.3 M100N
Dewey
428.3
Xuất bản
Thailand: Macmillan, 2003
Mô tả
110tr ; 30 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Films; Occupations; Education; Sport; People; Travel; Food and drink; The media; The weather; The environment; Technology; Health and fitness; Transport; Fashion; Crime; Shopping.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000898  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8964