New progress to first certificate: workbook with answers

Ký hiệu xếp giá
428.0076 J779
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000
Mô tả
128tr ; 30 cm
ISBN
9780521774253
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Communication; At your service!; Friends and relations; Time off; The world around us; Going places; There's no place like home; Looking after yourself; Having a great time!; Food for thought; You never stop learning; What shall we do this evening?; Read any good books?; All in a day's work; Can you explain?; Keeping up to date; It's a small world; Yes, but is it art?; Other people.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000872  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3720