Oxford English for information technology

Ký hiệu xếp giá
428.24024004 G5583
Dewey
428.24024004
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
222tr ; 27 cm
ISBN
9780194573757
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kỹ thuật, công nghệ thông tin
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Computer Users; Computer Architecture; Computer Applications; Peripherals; Interview: former student; Operating Systems; Graphical user interfaces; Applications programs; Multimedia; Interview: computing support; Networks; The internet; The world wide web; Websites; Interview: webpage creator; Communications systems; Computing support; Data security; Interview: the ex-hacker; Software engineering; People in computing; Recent developments of IT; The future of IT; Interview: electronic publishing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000919  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4455