Adventures. Student's book. Pre-intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.24 W544
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2003
Mô tả
128tr ; 28 cm
ISBN
9780194376624
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Personality; Crime; Tasty; Buy and sell; Work; Extreme; Microchip magic; Rules; Money; News and views
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001139  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13724