Open Forum 2: academic listening and speaking

Ký hiệu xếp giá
428.34 B6321o
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2006
Mô tả
110tr ; 28 cm
ISBN
9780194361118
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Environmental Studies; Psychology; Food Science; Visual Art; Life Science; Social Studies; Language and Communication; Technology; Marketing and Advertising; Education; Astronomy; International Studies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000601  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 871