Culturally speaking: a conversation and culture text

Ký hiệu xếp giá
428.34 G341c
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - Boston, Ma: HeinLe&Heinle, 1994
Mô tả
195tr ; 28 cm
ISBN
9780838442135
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đàm thoại, văn hóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting Along with People; Attending School; Building Friendships; Dating; Sharing Common Interests; Participating in Social Events; Shopping; Using the Telephone; Going to the Doctor.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000892  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13711