Going international: English for tourism

Ký hiệu xếp giá
428.24 H2636g
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1998
Mô tả
200tr ; 28 cm
ISBN
9780194574006
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, du lịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Content: The history and development of tourism; The organization and structure of tourism; Travel agents; Tour operation; Air travel; Travel by sea and river-cruises and ferries; Travel by road and rail; Tickets, reservations; and insurance; Tourist information; Guiding; Promotion and marketing in tourism; Developments in tourism.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000897  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14779