First cetificate: top marks! use of English and reading comprehension

Ký hiệu xếp giá
428.64 S834f
Dewey
428.64
Xuất bản
1. - Oxford: New Editions, 1999
Mô tả
144tr ; 28 cm
ISBN
9789607609236
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes 10 units with reading part and use of English part.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001046  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14677