Insight into IELTS extra with answers

Ký hiệu xếp giá
428.24076 J257i
Dewey
428.24076
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Mô tả
158tr ; 28 cm
ISBN
9780521009492
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, IELTS
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains material on all four IELTS subtests (reading, writing, listening and speaking) and there are units that cover the General Training Reading and Writing modules.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001081  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3821