Face the issues: intermediate listening and critical thinking skills

Ký hiệu xếp giá
428.34 N9719f
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - New York: Longman, 1997
Mô tả
185tr ; 26 cm
ISBN
9780201846720
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: If it smells like fish, forget it; living through divorce; A couch potato; The bible hospital; A boy's shelter for street people; The four new food groups; The dirty dozen; From one world to another; Attached to crime; meet you on the air; There are worse things than dying; A healthier way of looking at men and women.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000847  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6546