First certificate passkey grammar practice

Ký hiệu xếp giá
428.24 M4788f
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Heinemann, 1996
Mô tả
100tr ; 28 cm
ISBN
9780435244958
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: First impressions; Work for a living; Out and about; Crime wave; Playing the game; Travellers' tales; Food for thought; High-tech horizons; Working out; It's a bargain; Our world; Finishing touches; Final tests.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000845  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8263