Further communication strategies

Ký hiệu xếp giá
428.3 P3242f
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Boston: Thomson, 2004
Mô tả
127tr ; 28 cm
ISBN
9789812430205
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nói, giao tiếp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Attitudes; Money; Health; Education; Crime; The environment; Aliens; History; Women in society; The Developing world; Violence; Politics; Economics; Happiness; Globalization.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000965  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4499