English for business communication. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 S9744e
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Mô tả
174tr ; 28 cm
ISBN
9780521754491
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh thương mại, kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Cultural diversity and socialising; Telephoning; Presentations; Meetings; Negotiations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000891  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2211