Head for business: Intermediate student's book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 N312h
Dewey
428.2402465
Xuất bản
Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
159tr ; 28 cm
ISBN
9780194573504
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh thương mại; Business English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: A common language; Work to lie, live to work; Transitions; Company culture; Free to trade; Let's talk marketing; Shopping around; Staying ahead; The innovators; Money talks; Tell me what you want; The art of persuasion; A good investment; A calculated risk; Taking the consequences.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8014