Grammar builder

Ký hiệu xếp giá
428.24 E139g 2005
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2005
Mô tả
282tr ; 25 cm
ISBN
9780194375948
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Sentence and text; Verb forms; Infinitive, gerund, and participle; The noum phrase; Adjectives, adverbs, and prepositions; Main clauses and sub-clauses.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000869  Còn  Rỗi          
200000909  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9082