Further communication strategies. Teacher's guide

Ký hiệu xếp giá
428.3 P3242
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Singapore: Thomson, 2004
Mô tả
128tr ; 28 cm
ISBN
9789812430212
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, giao tiếp, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Stages of a Unit; Listening/reading Worksheets; Unit Assessment; Oral Interview Questions; Student's Book Answers; Teacher's Book Answers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000623  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13783