Read and reflect 1: academic reading strategies and cultural awareness

Ký hiệu xếp giá
428.64 A231
Dewey
428.64
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
122tr ; 26 cm
ISBN
9780194377294
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Reaching out; A need for privacy; Families that work; Staying in business; Staying healthy; One of a kind; Learning to learn; Play time.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000834  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7044