Hot topics 3

Ký hiệu xếp giá
428.0076 P3385h 3
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Heinle, 2006
Mô tả
204tr ; 26 cm
ISBN
9781413009309
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The cruelty of stragers: who can you trust; Crime and punishment: Justice for all; Fertility noe: babies by design; Gambling: wanna' bet; The disabled: handicapped? not us; Marriage: why marry just one; Prostitution: looking for a good time; Education: is everyone cheating; Gender: are women weak? Are men neccessary; Immigration: is it time to shut the door; Business: globalization or cultural imperialism; Sex education: how much do we need to know; Cults: path to god or somewhere else; Strange brains: unlocking the secrets.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000622  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9433