Hot topics 1

Ký hiệu xếp giá
428.0076 P3385h 1
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Boston: Thomson/Heinle, 2006
Mô tả
182tr ; 26 cm
ISBN
9781413009286
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Pampered pets: love me? Love my dog?; Silly sports: can you really call this a sport; Modern Marriage: until death do us part; Shopping: the new drug of choice; Las Vegas: sin city; Shoplifting: why is the price tag still on your hat; Gluttony: you are what you eat; Get-rich-quick scams: have I got a deal for you; Sports doping: does it matter if you win or lose; White-collar crime: when a lot just isn't enough; The homeless: It's not their choice; Beauty contests; the business of beaty; Drug trends: legal but lethal; Nature: paradise lost-can we get it back.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000642  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13907