Lập trình hệ thống - Cẩm nang

Ký hiệu xếp giá
005.4 Lâ-T
Dewey
005.4
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
765tr ; 25,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bộ não của PC Chương 2: Giới thiệu các ngắt Chương 3: Gọi ngắt từ ngôn ngữ bậc cao Chương 4: Gọi ngắt từ Assembler Chương 5: DOS Chương 6: BIOS Chương 7: Chương trình thường trú Chương 8: Âm thanh của PC Chương 9: Lập trình truy nhâp vào các vỉ mạch màng hình Chương 10: Đồng hộ thời gian thực của at Chương 11: Lập trình bàn phím Chương 12: Bộ nhớ EMS Chương 13: Lập trình mouse Chương 14: Xác định loại vi xử lý Chương 15: Phân chia đĩa cứng Chương 16: Các ngắt cứng của PC Chương 17: Các cổng của PC Chương 18: Phần cứng, BIOS và DOS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000853  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7020