Business vocabulary. Intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 B774
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
88tr ; 24 cm
ISBN
9780194392051
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Jobs; Department; Office equipment; The internet; Emailing; Formal letters; Job applications; Promotion and unemployment; Working conditions; Pay and benefits; Giving opinions; Meetings; Numbers and figures; The phone; Marketing; Time; Business travel; Cultural matters; Presentations; Conferences.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001063  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14358