Literature and the writing process

Ký hiệu xếp giá
808.0427 M4789
Dewey
808.0427
Xuất bản
4. - Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1996
Mô tả
1157tr ; 23 cm
ISBN
9780131995307
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, văn học, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: composing: an overview; writing about short fiction; writing about peotry; writing about drama.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000981  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13592