Focus on American culture

Ký hiệu xếp giá
428 H514f
Dewey
428
Xuất bản
1. - New Jersey: Regents/Prentice Hall, 1993
Mô tả
144tr ; 24 cm
ISBN
9780130071132
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, văn hóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Family in America; Work in America; Education in America; Trends in America.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001075  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4886