Building skills for the TOEIC test

Ký hiệu xếp giá
428.24 R5227b 2004
Dewey
428.24
Xuất bản
Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2004
Mô tả
271tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Pictures; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading comprehension.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001045  Còn  Rỗi          
200001111  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14483