Creating breakthrough innovations

Ký hiệu xếp giá
658.514 C912
Dewey
658.514
Xuất bản
1. - Boston: Harvard Business School Press, 2006
Mô tả
196tr ; 22 cm
ISBN
9781422101834
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business, products
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Myths about innovation; Applying innovation strategies; Testing an idea's potential.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001025  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3232