Managing in times of change: 24 tools for managers, individuals, and teams

Ký hiệu xếp giá
658 M194
Dewey
658
Xuất bản
New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
123tr ; 21 cm
ISBN
9780071484367
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
time management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Personally refocusing for managers: understand how change affects you; Show a path to individuals: help people get unstuck; The McGraw-Hill mighty manager's handbook.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001030  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3311