Business reports in English

Ký hiệu xếp giá
808.066651021 C7328b
Dewey
808.066651021
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 1984
Mô tả
90tr ; 24 cm
ISBN
9780521272940
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh thương mại, viết báo cáo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Collecting the information; Using graphs and statistics; Selecting and organising the material; Presenting findings; Concluding and recommending; Summarising.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001113  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2347