Reading advantage 3

Ký hiệu xếp giá
428.4 M237r 3
Dewey
428.4
Xuất bản
2. - Boston, Ma: Thomson Heinle, 2004
Mô tả
96tr ; 25 cm
ISBN
9781413001167
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
đọc hiểu, từ vựng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Spiders; The sphinx; Blogging; Blockbuster movies; The tour de France; Left-Handedness; Jennifer lopez; Body language; Body language; Cosmetic surgery; oil spills; Delivering the mail; Speed dating; Mystery mansion; International baseball; Strage foods; Secret stations; Teakwondo; White sands; The great pretender; Modern art. A four-level reading series for young adult and adult learners of English from the high beginning to high intermediate level. The series focuses on comprehension and vocabulary.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001168  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9519