Reading advantage 2

Ký hiệu xếp giá
428.4 M237r 2
Dewey
428.4
Xuất bản
2. - Boston, Ma: Thomson Heinle, 2004
Mô tả
96tr ; 25 cm
ISBN
9781413001150
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu, từ vựng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Billionaires; Andre agassi; Video jockeys; Coffee culture; Around the world; The puffer fish; Getting married; Say it with flowers; Bollywood; The nobel prize; A funny cure; Palm reading; Amazing memory; Incredible dogs; Space explorers; Happy new year; Text messaging; Urban legends; Extreme sports.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001083  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7225