Strategies for test-taking success: writing

Ký hiệu xếp giá
808.042076 N551s
Dewey
808.042076
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson/Heinle, 2006
Mô tả
217tr ; 28 cm
ISBN
9781413019940
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp, viết, kiểm tra
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction; review grammar; use spelling and mechanics; write sentences; write paragraphs; write essays: use the writing process; review test; put it all together; get the best score
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001071  Còn  Rỗi          
200001076  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4798