In-a-flash grammar for the TOEFL test

Ký hiệu xếp giá
428.24 B8759
Dewey
428.24
Xuất bản
4. - Singapore: Thomson Learning, 2002
Mô tả
149tr ; 23 cm
ISBN
9789814226219
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp, Toefl
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: types of structure and written expression questions: nouns; pronouns; parts of a sentence; verbs; prepositions; articles; noun clauses; adjective clauses; adverb clause; prepositional phrases; comparatives and superlatives; conjunctions; parallel structure; word order; word forms; word choice and redundancy; structure and written expression practice tests.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001047  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5125