Principle & practice in applied linguistics: studies in honour of H. G. Widdowson

Ký hiệu xếp giá
418 C7714p
Dewey
418
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1995
Mô tả
431tr ; 24 cm
ISBN
9780194421485
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides a wide-ranging overview of the many and diverse issues in applied linguistics today. Leading specialists consider the relation of their own areas of enquiry both to professional practice and to the discipline as a whole.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000870  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8271