Cracking the TOEFL CBT

Ký hiệu xếp giá
428.0076 M6481c 2001
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
541tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luyện thi TOEFL, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: orientation; listening; structure; reading; writing; getting ready to take the test; the princeton review TOEFL CBT diagnostic exam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14800