Cracking the TOEIC exam

Ký hiệu xếp giá
428.24 R754c 2004
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
337tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Orientation; Listening; Structure; Reading; Writing; Getting Ready To Take The Test;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000914  Còn  Rỗi          
200001001  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6911