600 essential words for the TOEIC test

Ký hiệu xếp giá
428.0076 L887 2004
Dewey
428.0076
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
325tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
toeic
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: General business; Office issuse; Personnel; Purchasing; Financing and budgetting; Management issues; Restaurants and events; Travel; Entertainment; Health.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017938  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3616