Định cấu hình và cài đặt Windows 2000 Professional

Ký hiệu xếp giá
005.432 Đi-W
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
662tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu chung về cài đặt và lập cấu hình Windows 2000 Professional Chương 2: Triển khai Windows 2000 Professional Chương 3: Cài đặt Windows 2000 Professional Chương 4: Tùy biến và tự động hóa tiến trình cài đặt Chương 5: Cài đặt và khởi động Chương 6: Giới thiệu chung về cấu hình và quản lý Chương 7: Tùy biến màn hình nền Chương 8: Quản lý tập tin, thư mục, và phương pháp tìm kiếm Chương 9: Phông chữ Chương 10: Tập tin trả lời mẫu cho tiến trình cài đặt Windows 2000 Professional
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000860  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5224