Grammar for FCE. Upper-intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.24 B8759
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
88tr ; 24 cm
ISBN
9780194392082
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: using articles; using nouns, quantifiers and demonstratives; making comparisons; using modifiers and intensifiers; using conjunctions; using prepositions of time and place; recognizing relative clauses; talking about the present, the past, the future; identifying verb patterns; using modals and semi-modals; using conditionals; using reported speech; using the passive; using phrasal verbs; spelling and punctuation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001065  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14297