Bài tập Kinh tế quốc tế

Ký hiệu xếp giá
337.076 NG527H
Dewey
337.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
348tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về Kinh tế quốc tế; Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế; Lý thuyết hiện đại về MDQT; Thuế quan - một hình thức hạn chế mậu dịch; Những hạn chế mậu dịch khác - Đàm phán mậu dịch đa phương; Liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp quan thuế; Mậu dịch quốc tế và phát triển kinh tế; Sự di chuyển nguồn lực quốc tế; Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; Cán cân thanh toán; Hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007698  Còn  Rỗi          
100008227  Còn  Rỗi          
100008859  Còn  Rỗi          
100008860  Còn  Rỗi          
100008861  Còn  Rỗi          
100008862  Còn  Rỗi          
100008863  Còn  Rỗi          
100010044  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 10118