Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu quốc tế.

Ký hiệu xếp giá
519.5 TR120B
Dewey
519.5
Xuất bản
1. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 2005
Mô tả
130tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thu thập và trình bày dữ liệu; Tóm tắc dữ liệu; Phân phối mẫu; Ước lượng và kiểm định giả thuyết; Phân tích phương sai; Kiểm định phi tham số; Tương quan và hồi quy; Dãy số thời gian và dự đoán; Chỉ số; Lý thuyết quyết định; Quản lý, kiểm soát chất lượng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008024  Còn  Rỗi          
100008149  Còn  Rỗi          
100010058  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8245