XML - Nền tảng và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
005.362 XML
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
566tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự cần thiết của XML Chương 2: Tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng Chương 3: Định nghĩa kiểu tư liệu (DTD) và kiểm tra tính hợp lệ (valid) cảu XML Chương 4: Thực thể và thuộc tính DTD Chương 5: Lược đồ XML Chương 6: Java Script Chương 7: DOM và xử lý XML với Java Script Chương 8: XML và ràng buộc dữ liệu Chương 9: CSS Chương 10: Java Chương 11: Java DOM Chương 12: Java SAX Chương 13: Xpath Chương 14: XSL Chương 15: XHTML Chương 16: CDF và RDF Chương 17: Ngôn ngữ định dạng vector - VML Chương 18: Xlink - XPointer Chương 19: WML, SOAP và cá ứng dụng XML khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000851  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 11101