Tin học đại cương

Ký hiệu xếp giá
005.3 Ti-C
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
276tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Những kiến thức cơ bản về tin học Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000871  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6561