Visual Word 97

Ký hiệu xếp giá
005.3 Word
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1998
Mô tả
239tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Làm quen với màng hình của Word 97 Phần 2: Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu Phần 3: Quản lý các tập tin trong Word 97 Phần 4: Định dạng trang tài liệu Phần 5: Các kỹ thuật hiệu chỉnh khác Phần 6: Các kỹ thuật định dạng khác Phần 7: Các kỹ thuật nâng cao Phần 8: Xem và in văn bản ra giấy Phần 9: Kỹ thuật trộn thư, gửi thư tín điện tử, và tạo các trang Web Phần 10: Các tài liệu mẫu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000876  Còn  Rỗi          
100000877  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5972