Hướng dẫn sử dụng nhanh máy tính cho người bắt đầu

Ký hiệu xếp giá
004.071 NG527KH
Dewey
004.071
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2008
Mô tả
411tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Windows XP; Microsoft Word; Microsoft Excel.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008014  Còn  Rỗi          
100009995  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3665