Grammar sense 2

Ký hiệu xếp giá
428.24 P3385g
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2004
Mô tả
396tr ; 26 cm
ISBN
9780194365710
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the present; the past; the future; modals; tag questions and other additions; nouns, quantity expressions, and arrticles; adjectives and adverbs; comparatives and superlatives; gerunds, infinitives and phrasal verbs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001968  Còn  Đang mượn  nv0000739  La Thị Hồng Lan  24/05/2023 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 778