Grammar sense 3

Ký hiệu xếp giá
428.24 B6423g 2004
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2004
Mô tả
396tr ; 26 cm
ISBN
9780194366243
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the present, past and future; connecting the present, past, and distant past; modals; the passive, gerunds, and infinitives; modifying nouns; conditionals; noun clauses and reported speech.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001622  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1363