Sử dụng Word 2000 theo lệnh

Ký hiệu xếp giá
005.3 Word
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002
Mô tả
173tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Môi trường Word 2000 2. Sử dụng các lệnh Menu 3. Thực hành
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000879  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6176