Macmillan English dictionary for advanced learners of American English

Ký hiệu xếp giá
423 M1677 2002
Dewey
423
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Education, 2002
Mô tả
1658tr ; 24 cm
ISBN
9780333966709
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ điển
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Macmillan English Dictionary highlights these vital 7,500 in red, encouraging learners to swiftly grasp the core words necessary to speak and write fluently.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001619  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9790